Projektide tutvustus

Eesti ajaloo hariduskeskus on atraktiivne turismiaktsioon, mis tõstab eestlaste ja Eestit külastavate turistide teadmisi Eesti ajaloost.
Keskuse loomine aitab täita järgmisi eesmärke:

  • Atraktiivse tõmbekeskusena elavdada kohalikku ettevõtluskeskkonda;
  • Tõsta üleriigilise tähtsusega objektina Eesti mainet välisriikides;
  • Pakkuda uut ja värsket lähenemist Eesti ajaloo mõistmiseks nii eestlaste kui ka välismaalaste silmis;
  • Tõsta rahvuslikku uhkust eestlaste seas;
  • Arendada Eesti haridussüsteemi innovaatiliste lahendustega;

Keskuse rajamiseks on leitud sobiv ajaloolise taustaga rootsiaegne kõrtsihoone, mis asub Voose külas Anija vallas Harjumaal. Kõrtsihoone asub kolme omaaegse tähtsa maantee ristumiskohas ning on saanud osa Eesti ajaloo sündmustekeeritest mitme aastasaja vältel. Tegemist on Eesti vanima puidust kõrtsihoonega, mis on ühtlasi ka kümne vanima puitehitise seas Eestis. Arvatav ehitusaeg jääb aastatesse 1690 – 1700. Hariduskeskust on oodatud külastama kõik inimesed, kellele pakub huvi Eesti ajalugu. Eelkõige nähakse külastajatena lastega peresid, turiste ja kooliõpilasi. Eesmärk on meie ajalugu tutvustada niivõrd atraktiivses vormis, et seda lahendust tuleksid vaatama ka need inimesed, kellele ajalugu varem väga suurt huvi pole pakkunud.

Kõrtsihoone taastamisel on rõhk autentsusel. Ajaloolise järjepidevuse säilitamiseks kasutatakse taastamistöödel nii palju algset materjali kui võimalik. Osa vanast rootsiaegsest palgist õnnestus päästa ja konserveerida. Samas kasutatakse ka uue puitmaterjali valmistamisel 300 aasta taguseid ehitusvõtteid, näiteks käsitsi kirvega tahutud seinapalke. Taastamistöödele kaastakse Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia teadlased. Taastatud kujul näeb kõrtsihoone välja nagu vabaõhumuuseumi eksponaat, olles viimse detailini autentne.
Hoone sisemus on lahendatud kaasaegsete ruumipaigutuse ja ultramoodsa tehnoloogilise sisustusega vastandudes täielikult hoone välimusele ning pakkudes külastajatele sisenedes üllatusefekti.

Ruumide planeering on lahendatud kolmel põhitasapinnal, mis pakuvad külastajatele elamusterohke ringkäigu Eesti ajaloos alustades muinasajast ja lõpetades kaasajaga. Valdav enamus informatsiooni tuuakse külastajateni interaktiivse videotehnika vahendusel, mis võimaldab luua efektseid ja kaasakiskuvaid lahendusi ning muudab ajalooteadmiste omandamise huvitavaks seikluseks.

Ekspositsiooni hulgast leiab „ajamasina“, mis paikneb eraldi videoekraanidega kaetud ruumis ning kuhu sisenedes haaratakse vaatajad ajaloomaanteele ning mängitakse maha kiire ülevaade Eesti ajaloost alustades muinasajast ning lõpetades tänapäevaga, peatudes oluliste ajaloo verstapostide juures ja illustreerides neid lühifilmi formaadis klippidega. Esitatava materjali stsenaariumi nagu ka teiste eksponaatide sisulise poole on koostanud tuntud ajaloolane Mart Laar.
Liikudes ruumides edasi leiab külastaja eest interaktiivse Eesti kaardi, kus nupu tõstmisega saab käivitada vastava sündmuse pikema esitluse. Kogu kaardi pind on kaetud videoprojektsioonitehnikaga, mis võimaldab vastavalt vajadusele rikastada esitletavat sündmust selgitavate tekstide ja videomaterjaliga. Atraktiivsust lisab kasutaja paigutatud nuppude kontekstipõhine magnetiga liigutamine.

Hoone alumisel korrusel paikneb lähiajaloo ekspositsioon, kus külastajatele tutvustatakse Balti ketti ja laulva revolutsiooni aegu. Kõikidest külastajatest jääb seinale virtuaalne Balti kett ning kõrvalolevates klaaskapslites on võimalus kuulata isamaalisi laule ning soovi korral ka enda laulmine teistele kuulamiseks jäädvustada.

Lisaks püsiekspositsiooni esitamisele on hariduskeskust võimalik kasutada uurimstööde läbiviimise kohana ning paarikümnele inimesele seminari või loengu pidamise kohana. Selle tarbeks on hoone ülakorrusele loodud privaatsed tööruumid, esimesel korrusel väike raamatukogu nurgake ning allkorrusel paiknev lähiajaloo ruum on kergesti kohaldatav väikeseks saaliks.

Külastajatele on hoone avatud seitse päeva nädalas, pakkudes võimalust ekspositsiooniga iseseisvalt tutvuda või leppida kokku 20-30 liikmeline grupivisiit ning teha hoones ringkäik koos giidiga.

Loodaval hariduskeskusel on head eeldused edukaks toimimiseks. Juba täna on mitmed suured ettevõtted (kommivabrik Kalev, EMT, Elisa) huvitatud projekti toetamisest nii rahaliselt kui ka tehniliste lahenduste väljatöötamise osas. Samuti on toetust avaldanud ja ka reaalselt andnud poliitikud, haridustöötajad, teadlased ja kultuuriinimesed.

Projekti juhtide tihedad seosed meediaga ning pikaajaline turundusvaldkonnas töötamise kogemus, samuti avalikkusele tuntud inimeste toetus, annavad võimaluse hoida kokku turundusse investeeritavat raha, mistõttu ei ole taotluse eelarves neid summasid ka kajastatud. Nii kodulehe, avalike suhete kui ka internetireklaami kampaaniad valmistavad ja viivad ellu projekti juhid ise.

Eesmärgipärane turundustegevus on tegelikult toimunud juba aastaid.

2006 aastal alustati Voose kui atraktiivse turismisihtkoha tutvustamist Kanal2-e uudistemagasini Reporter abiga. Voose küla on korduvalt olnud ka kirjutava pressi huviorbiidis eelkõige sealsete aktiivsete külaelanike tõttu.

1. mail 2010 toimusid Teeme Ära! talgud, mille käigus kõrtsihoone võeti lahti ja konserveeriti osaliselt. Voosel toimunud talgupäev leidis laialdast kajastust nii teles, raadios kui ka ajalehtedes.

Hetkel toimub meediakampaania ajaloo hariduskeskuse tutvustamiseks seoses Birgit Õigemeele, Uku Suviste, Birgit Varjuni, Mihkel Mattiseni ja ansambel Violina jõulukontserdite sarjaga “Jõulud südames”. Seekordne jõulutuur toetab Voosele Eesti ajaloo hariduskeskuse loomist, annetades osa tuludest MTÜle Voose Kõrts. Sarja esimene kontsert toimub 5. detsembril 2010 Voose Rahvamajas. Lisaks eelreklaamile valmib Kanal2s ka tunniajane erisaade sellest kontserdist, kus vaheklippidena tutvustatakse hariduskeskuse ideed ja eesmärki ning räägitakse ka Voose külast üldisemalt.

Järgmiste sammudena on Kanal 2-ga on sõlmitud eelkokkulepe õpetliku ja innustava lühiseriaali loomiseks teemal “Kuidas päästeti Voose Kõrts ja loodi Eesti ajaloo hariduskeskus”. Selle eesmärk on julgustada ka teisi maapiirkonna elanikke olema aktiivsed ning ühtlasi kinnitada, et eurotoetuste küsimine ja saamine ei ole raketitehnika. Soovime tutvustada EASi töötamise põhimõtteid just konkreetse taotluse näitel. Samuti on sõlmitud eelkokkulepped heategevuskontserdi Voose Volk 2011 korraldamiseks ning Eesti Nuku- ja Noorsooteatriga Eesti ajaloo ainetel muusikali tegemiseks.

Väga oluline on ka koostöö teiste piirkonna turismikeskustega. Eelkokkulepped koostööks on olemas Valgehobusemäe suusa- ja puhkekeskusega, Tammsaare majamuuseumiga, erinevate turismitaludega lähikonnas, samuti MTÜdega Viikingite Küla ja Vääna Külakoda, mis mõlemad arendavad just ajalooturismi Eestis. Koostöös erinevaid pakette pakkudes luuakse head võimalused tuua rohkem turiste piirkonda, mis oma kauni looduse, põneva ajaloo ja huvitavate objektidega omab väga suurt potensiaali kuid mis seni on jäänud tegijate killustatuse tõttu liiga vähese tähelepanuga.

Projektide rahastajad

1. KÜSK projekt “Äriplaani koostamine Voose kõrtsi elava ajaloo keskuse rajamiseks”.

Projekti eesmärk on koostada äriplaan, mille alusel hakkaks tulevane ajaloo keskus“ Voose Kõrts“ tegutsema. „ Voose Kõrtsi“ peamisteks tegevusvaldkondadeks on kultuuri ja  ajaloo õpetamine erinevatele sihtrühmadele, sihtrühma eripära arvestades ning erinevaid õppemetoodikaid kasutades. „Voose Kõrtsi“ luuakse kaasaegsed tehnoloogilise lahendusi kasutades interaktiivne  ajaloo keskus, kus on võimalik ajalugu ja kultuuri õppida läbi erinevate tegevuste ja multimeedia lahenduste.  Projekti raames töötatakse lisaks äriplaanile ka välja  tegevusplaan kuidas hakkata investeeringuid  „Voose Kõrtsi“ rajamiseks ellu viima.  „Voose Kõrtsi“ keskusega parandakse kogukonna elukvaliteeti ning luuakse juurde uusi töökohti.

KÜSKi projekti  ”Äriplaani koostamine Voose kõrtsi elava ajaloo keskuse rajamiseks” maksumus oli 3232€. Sellest vabatahtlike töö 180€, MTÜ Voose Kõrts omafinantseering 202€ ja KÜSKi toetus 3350€.

2. LEADER projekt “ENSV hoone ehitamine”

Projekti raames rajatakse Voose külla multifunktsionaalne hoone (ENSV ajastu hoone), kus hakatakse piirkonna elanikele ning piirkonda külastavatele turistidele pakkuma erinevaid teenuseid. Pakutavad teenused aitavad omakorda teenida MTÜ-le omatulu Hariduskeskuse projekti edasiseks arendamiseks. Rajatavas hoones hakatakse varasemate toetuste ja omafinantseeringu tulemusel loodud ja renoveeritud nõukogudeaegse mootorsõidukite kogu külastajatele eksponeerima. Kõik sõidukid on töökorras ja neid kasutatakse ka ekskursioonide ja erinevate sündmuste korraldamisel (nii ettevõtetele kui ka eraisikutele).

Projekti eesmärk on tõsta Voose piirkonna turismiatraktiivsust läbi multifunktsionaalse hoone, kus saab Voose piirkonnas pakkuda turistidele erinevaid teenuseid.

Projekti tulemusel valmib ENSV hoone, mis loob piirkonnas juurde ühe turismiobjekti ning loodava objekti baasil tekivad ka uued tooted ja teenused. Läbi uute toodete ja teenuste tõuseb piirkonna turismiatraktiivsus ning suureneb piirkonda külastavate turistide arv. Kõige selle läbi tõuseb projekti elluviimise tulemusena ka MTÜ Voose Kõrts võimekuse ja luuakse eeldus töökoha tekkeks.

3. Projekt “Voose küla identiteedi tugevdamine läbi ajaloopärimuse eksponeerimise”

Toetas 2017. aastal: Kohaliku Omaalgatuse Programm (KOP), toetussumma 1950 eurot.

Projekti eesmärk: Voose kogukonna poolt oma elukeskkonna suurem väärtustamine ning kogukonna identiteedi tugevnemine läbi kohaliku ajaloo suurema teadvustamise ning ajaloopärandi eksponeerimise.

Projekti tulemus:

Loodud on video-mapping videolahendus, mille abil piirkonda eksponeerida. Edaspidine kasutus toimub eelkõige läbi Voose Kõrts MTÜ. Kuna mapping-lahendus on mõeldud töötama spetsiaalsete projektoritega ja mitme projektoriga korraga, siis on vajalik selle näitamiseks / kasutamiseks eelnev seadistus ja tehnika paigaldus. Küll on kõik külaelanikud informeeritud ning külaga seotud sündmustel saab mapping-materjali kasutada.

Kogutud on Voose küla kogukonna- ja ajaloopärandi lugu ja fotomaterjal (1 kmpl). Fotomaterjal on osaliselt eksponeeritud Voose Kõrtsi ENSV hoone seintel (vabatahtliku tööna). Kogutud materjal on kättesaadav kogu kogukonnale. Kuna materjal on osaliselt paberkandjal ning osa materjali on omanike käes (oleme selle läbi töötanud, kuid nt originaalfotosid ei ole omanikud nõus päriselt ära andma), siis on Voose Kõrts ka nö infokeskuseks kogukonnas.

Kogukonnapärandi ja –ajaloo kogumisse on kaasatud 40 inimest. Need inimesed on saanud ka paremad teadmised koostööst (läbi osalemise projektis ja ise koostööd tehes), kogukonnapärandi kogumisest (läbi projektis osalemise pärandit kogudes), videotootmisest (läbi materjali kogumise video-mappingu tarbeks). Läbi on viidud 1 Voose küla avatud uste päev, kus loodud materjali on tutvustatud nii kohalikele kui ka külastajatele.

4. Projekt “Helitehnika, projektor ja internetiühendus kogukonna arendamiseks”

Toetas 2017. aastal: Kohaliku Omaalgatuse Programm (KOP), toetussumma 1900 eurot.

Projekti eesmärk: kogukonna suurenenud võimalused senisest mitmekesisemaks ühistegevuseks ning täienenud teenuste hulk Voose piirkonnas läbi vajalike töövahendite soetamise.

Projekti tulemus:

Projekti abil on soetatud

  • Helivõimendi koos CD-mängijaga
  • Passiivkõlarid (4 tk) + kõlarikaablid
  • 4G ruuter (1 tk) ja Wifi tugijaam

Videoprojektor koos ühenduslüliga wifi-ruuterile ning projektori laekinnitus ja videokaablid ning kõigi seadmete paigaldus ning seadistus.

5. Projekt “Voose Kõrts MTÜ tegevusvõimaluste laiendamine”


Projekti toetas 2019. aastal Ida-Harju Koostöökoda läbi LEADER programmi 23 561,28 euroga, projekti kogumaksumus 36 268,8 eurot.

Projekti eesmärk: Voose Kõrts MTÜ tegevusvõimalused on laienenud läbi majutusteenuse võimaluse loomise. Voose piirkonna turismiatraktiivsus on tõusnud läbi mitmekülgse turismiteenuse – Voose Kõrtsi poolt rajatud ENSV hoone juures on majutusteenus, mis võimaldab teenindada uut sihtgruppi piirkonna külastajaid

Projekti tulemus:

Projekti tulemusena on Voose Kõrts MTÜ poolt rajatud 6 majutushoonet ja loodud juurde 12 majutuskohta.

Voose Kõrts MTÜ võimekus on tänu projekti elluviimisele suurenenud, Voose piirkonda külastab tänu ööbimisvõimalusele rohkem turiste ja piirkonnas on juurde tekkinud uus vajalik teenus (majutus).

6. Audio-visuaalsete projektsioonilahenduste arendamine Eesti Ajaloo Hariduskeskuse ENSV hoones turismile ja kogukonnale suunatud teenuste arendamiseks (1. etapp)


Projekti toetas 2019. aastal Ida-Harju Koostöökoda läbi LEADER programmi 10 000 euroga, projekti kogumaksumus 15 406,8 eurot

Projekti eesmärk: Voose Kõrts MTÜ võimekuse ja piirkondliku turismiaktiivsuse tõus läbi uue tehnika abil loodavate täiendavate võimaluste ning lisateenuste. Kogukonna toel ja koostöös arendatud turismiteenuste laialdasem atraktiivsus

Projekti tulemus:

Projekti tulemusena on Voose Kõrts MTÜ poolt soetatud ja paigaldatud 5 projektorit koos tehnika toimist toetava tehnikaga, mis võimaldavad kasutada Voose Kõrtsi hoones kaasaegseid projektsioonilahendusi. Suurenenud on Voose Kõrtsi ja Voose küla turismiatraktiivsus ja külastatavus ning Voose Kõrts MTÜ on võimeline oma külastajatele pakkuma uusi võimalusi ja lisateenuseid